Werking
 

Pioniers hebben doorheen hun jaren in de scouts reeds een rugzak vol ervaring, ze worden dan ook uitgedaagd om deze kennis te gebruiken. De leiding voorziet uitdagende spelen en activiteiten waarbij uitdaging en groepsgevoel centraal staan. Daarnaast worden de pioniers ook geprikkeld om zelf voorstellen te doen voor originele activiteiten en spelen. Door het creëren van een hechte groep worden Pioniers uitgenodigd om zichzelf en hun plaats in de maatschappij te ontdekken. De Pionierstak dient als een plaats om te experimenteren en in alle openheid te praten met zowel de leiding als de andere leden. 

In het eerste semester hebben de pioniers een halve midweek (woensdag-zondag), deze valt samen met het tweedejaarsweekend (1e weekend van oktober), daarnaast gaan ze in het eerste semester ook op novemberweekend (2e weekend van november). Vervolgens gaan de pioniers ook ieder jaar op paaskamp (eerste week van de paasvakantie, zaterdag-woensdag). In de grote vakantie gaan al onze pioniers de eerste twee weken van juli mee op Groot Kamp. Dit is een tentenkamp waar we met de hele eenheid op één groot terrein verblijven.

 

WOSM