Nieuwe leden
 

 0. Inschrijvingen tijdens het jaar

In de geboortejaren waar nog plaatsen zijn, laten we ook inschrijvingen tijdens het jaar toe, maar dit slechts tot het novemberweekend (eerste weekend na de herfstvakantie). Afhankelijk van de leeftijd worden soms ook nadien nog inschrijvingen toegelaten. Na paaskamp kan niemand meer starten en wordt iedereen doorverwezen naar het inschrijvingsformulier.

Inschrijven voor een wachtlijst, gebeurt ook via het inschrijvingsformulier.

 1. Herinschrijving leden

Alle kinderen die reeds lid waren het vorige jaar krijgen na grootkamp een herinschrijvingsmail. In deze mail staat een link om de contactgegevens te controleren en de herinschrijving te bevestigen.

Op 15 augustus worden deze inschrijvingen afgesloten. Herinschrijven is vanaf dan niet meer mogelijk.

Indien uw kind stopt met scouts, gelieve ons dit dan te laten weten, contacteer de eenheidsleiding.

 

 2. Inschrijvingen nieuwe leden

Ledenaantallen

De Havik is op dit moment al een grote eenheid, groeien is niet langer mogelijk omdat we hier noch het materiaal, noch de ruimte voor hebben. Om de kwaliteit en persoonlijke aanpak van onze werking te waarborgen werd enkele jaren geleden beslist een maximaal aantal leden per geboortejaar vast te leggen.

Concreet betekent dit dat wanneer de limiet in een geboortejaar bereikt wordt, inschrijven niet langer mogelijk is. We houden wel een wachtlijst bij.

De effectieve aantallen vindt u onderaan, in de tabel.

 

 Wachtlijst

Als een lid stopt wordt zijn plaats doorgegeven aan een kind op de wachtlijst. Eind augustus van elk jaar worden alle kinderen op de wachtlijst gecontacteerd, met de vraag of het kind nog langer op de wachtlijst wenst te staan. De plaats op de wachtlijst wordt hierin ook vermeld.

De ervaring leert ons dat kinderen die lager dan de vijfde plaats op de wachtlijst staan, een kleine kans hebben om nog ingeschreven te worden. De meeste leden die namelijk inschrijven, blijven. Er wordt goed bijgehouden wanneer leden effectief komen. In het geval dat de aanwezigheid minimaal is of dat een lid enkel naar de kampen komt, dan wordt dit lid uitgeschreven. Scouting vraagt namelijk een wekelijks engagement.

 

Inschrijvingsformulier

Gedurende het hele jaar kunnen kinderen die willen inschrijven, zich aanmelden via het inschrijvingsformulier. Op 15 augustus wordt formulier afgesloten en de eerst volgende zaterdag nadien, wordt (indien nodig) een loting gedaan.

Hoe deze inschrijvingen praktisch verlopen leest u op Online inschrijvingsprocedure: praktisch.

 

Proefperiode

Zie proefperiode.

 

Infomoment en eerste vergadering

Zie eerste vergadering voor nieuwe leden & infosessie voor nieuwe ouders.

 

Ledenaantallen (2023-2024)

Tak

Geboortejaar

Maximum #

# vrije plaatsen

Bevers

2018

35

35 vrije plaatsen

2017

35

geen vrije plaatsen

Welpen

2016

35

geen vrije plaatsen

2015

35

geen vrije plaatsen

Wolven

2014

30

geen vrije plaatsen

2013

30

geen vrije plaatsen

JVG’s

2012

25

geen vrije plaatsen

2011

25

geen vrije plaatsen

VG’s

2010

20

geen vrije plaatsen

2009

20

geen vrije plaatsen

Pioniers

2008

geen inschrijving meer mogelijk

2007

geen inschrijving meer mogelijk

Seniors

2006

geen inschrijving meer mogelijk

 

 3. Inschrijvingsreglement FOS De Havik

Inschrijvingsreglement FOS De Havik.pdf